Tmas personalefoto gruppebillede

Om Toftlund
Maskinfabrik

Det, der i dag er en moderne maskinfabrik, blev grundlagt af Hans Jørgen Clausen i 1975 som et reparationsværksted og derefter som maskinforretning, primært for landbruget. Udviklingen gik hurtigt, så ved udgangen af 1978 var der bygget et værksted, en kold hal, en lagerhal og kontor. Virksomheden var blevet forhandler af et traktormærke og der var 12-15 ansatte.

Maskinfabrik Jylland

I 1979-80 var der krise i landbruget, traktorimportøren gik konkurs, og landmændene kunne ikke betale. Det tog nogle år at komme ovenpå igen, og så begyndte en produktion af maskiner til landbruget. Hidtil havde virksomheden været en maskinforretning, men som egenproduktionen steg måtte der bygges en fabrikshal, og dermed var grundlaget for en maskinfabrik lagt. Der kom gang i produktionen af maskiner til foderroer.

Et forhandlernet solgte maskinerne over hele Danmark, og efterhånden også i Tyskland og Holland. Men i 1989 besluttede EU, at markerne skulle være grønnere, og der blev givet tilskud til majs og græs, men ikke roer. Det medførte naturligvis, at landmændene holdt op med at dyrke roer, og dermed var der ikke brug for maskiner hertil. Igen fulgte et par hårde år og det blev overvejet at lukke fabriksdelen.

I stedet blev der dog satset på fabriksdelen, og vejen frem var at blive underleverandørvirksomhed. En beslutning som viste sig at være rigtig, idet Toftlund Maskinfabrik i dag fungerer godt som underleverandør til en lang række virksomheder. Der er desuden fundet plads til at producere enkelte egne produkter. Det har den fordel, at er der en stille periode, så kan medarbejderne holdes beskæftiget, og derved holdes deres know-how i huset. Toftlund Maskinfabrik er gennemsyret af en unik korpsånd, som udmønter sig i en udstrakt grad af frihed og involvering af medarbejderne.

Som Henning Nielsen, der styrer den automatiske laserskæremaskine udtrykker det: ”Jeg skal bare holde laserskæreren kørende og aflevere emnerne videre i systemet, så vi kan overholde leveringsfristen, så er der ingen, der blander sig. Men denne frihed kan til tider godt give mig lange arbejdsdage”.

I dag er et glidende generationsskifte på plads. Næste generation i form af Hans Jørgen Clausens søn, Henrik Clausen har overtaget såvel aktiemajoritet, som direktørkontor og er den daglige leder. Hans Jørgen Clausen er gået på efterløn i sommeren 2018, men kan stadig træffes i virksomheden til tider, idet han stadig er med i bestyrelsen og nyder at komme på besøg i huset.

Video